Naše usluge

Konstantno razvijamo naše uređaje i uvek koristimo najsavremenije i najinovativnije alate!

DIGITIZACIJA DOKUMENTA I ARTEFAKTA

Sa sistemima kamera Phase One – iXG 100MP, iXH 150MP, XF IQ3 100MP Trichromatic ili IK4 150MP sa backscan – pružamo najviši nivo usluge digitalizacije u našem studiju ili na lokaciji. Ogromna rezolucija, izuzetno širok dinamički opseg i savršena reprodukcija boja naših kamera omogućavaju nam da snimimo detaljnije slike istraživačkog kvaliteta bolje nego ikada ranije, izvan perceptivnih mogućnosti vida, artefakata, bilo da su negativi iz zlatnog doba fotografije, vekovima stare skulpture ili slike neprevaziđene vrednosti.

Multispektralna analiza

Phase One Rainbov sistem koristimo za obavljanje istraživačkih i industrijskih zadataka u širokom spektru primena sa univerzitetima, istraživačkim institutima i komercijalnim partnerima.

Multispektralna analiza

Phase One Rainbov sistem koristimo za obavljanje istraživačkih i industrijskih zadataka u širokom spektru primena sa univerzitetima, istraživačkim institutima i komercijalnim partnerima.

Digitalizacija knjiga

Sa našim Treventus ScanRobot visokih performansi, brzo i precizno digitalizujemo povezane datoteke u izlaznom formatu koji zadovoljava vaše potrebe.

Heritazs – Usluga pretrage sadržaja

Heritazs elektronska biblioteka, arhiv i izdavački sistem koristi najsavremeniji mehanizam za pretragu, pregled upravljanje, prikazivanje, deljenje, objavljivanje, pa čak i prodaju poverljivih i javnih dokumenata, knjiga, slika i drugih multimedijalni datoteka direktno iz programa. Saznajte o vrstama usluga i naše cene ovde.

Heritazs – Usluga pretrage sadržaja

Heritazs elektronska biblioteka, arhiv i izdavački sistem koristi najsavremeniji mehanizam za pretragu, pregled upravljanje, prikazivanje, deljenje, objavljivanje, pa čak i prodaju poverljivih i javnih dokumenata, knjiga, slika i drugih multimedijalni datoteka direktno iz programa. Saznajte o vrstama usluga i naše cene ovde.

Digitalizacija za svakoga

Prihvatamo i porodični materijal od pojedinaca za digitalizaciju! Mi ne pružamo samo visokokvalitetne usluge digitalizacije za muzeje i biblioteke. Takođe čuvamo lične uspomene. Porodične baštine su deo našeg kulturnog nasleđa, kao i naše nacionalno blago. Da li biste želeli da vaše porodične fotografije budu digitalizovane i da napravite sopstvenu digitalnu arhivu?

Digitalizacija za svakoga

Prihvatamo i porodični materijal od pojedinaca za digitalizaciju! Mi ne pružamo samo visokokvalitetne usluge digitalizacije za muzeje i biblioteke. Takođe čuvamo lične uspomene. Porodične baštine su deo našeg kulturnog nasleđa, kao i naše nacionalno blago. Da li biste želeli da vaše porodične fotografije budu digitalizovane i da napravite sopstvenu digitalnu arhivu?

Analogue to Digital

Cenovnik

Stručna delatnost, dizajniranje sistema i implementacija

Nakon procene potreba, pregledaćemo tehnologiju koju trenutno koriste naši kupci i zajedno ćemo razviti najbolju strategiju za sva poboljšanja koja mogu biti potrebna. Mi ćemo lično instalirati rešenja koja preporučujemo i proveriti usklađenost naših sistema sa načinom rada koji je prethodno korišćen. Takođe možemo da obezbedimo rešenja za upravljanje i skladištenje ogromne količine podataka generisanih digitalizacijom, serverskih ili klaud usluga u okviru naše grupe. Ove usluge, jedinstvene u Mađarskoj, daju pristup institucijama, privatnim kolekcijama i kompanijama najsavremenijoj visokoj tehnologijiiako nemaju sredstava za kupovinu sopstvenog sistema ili žele da testiraju tehnologiju sa sopstvenim materijalom pre kupovine („kroz Pilot projekte“). Široki raspon alata koji su nam na raspolaganju omogućava nam da zadovoljimo potrebe u rasponu od super-makro domena do dokumentovanja stanja objekata, od fotogrametrijskih zadataka do naučo prostornih fotografija Pored toga, efikasnost opreme nam omogućava da ponudimo ovu uslugu po veoma konkurentnoj ceni.