Konferencija ICARUS 2023: Nove mogućnosti za digitalnu transformaciju 22.03.2023-24.03.2023 Šibenik (HR)

2023. 05. 05. | Uncategorized

U gradu Šibeniku u Hrvatskoj održana je 8. ICARUS međunarodna konferencija na kojoj je bilo predstavljeno više od dvadeset zemalja.

Na događaju, koji je trajao od 22. do 24. marta, okupili su se stručnjaci koji se bave kulturnim nasleđem, njegovom zaštitom i digitalizacijom kako bi podelili rezultate svojih istraživanja. Događaj je bio fokusiran na digitalno očuvanje kulturnog nasleđa, a učesnici su razgovarali o novim načinima digitalnih tehnologija za očuvanje i dostupnost našeg kulturnog nasleđa. Specijalisti iz kompanije Tripont su učestvovali na događaju kao izlagači i predavači.

Tema konferencije je posebno aktuelna u vremenima kada je kulturna baština u mnogim zemljama sveta ozbiljno oštećena kao posledica rata, prirodnih katastrofa i ljudskih aktivnosti. Digitalizacija pruža mogućnost da delovi kulturnog nasleđa ostanu u digitalizovanom obliku, čime se čuvaju i čine dostupnim budućim generacijama.

Tokom tri profesionalno sadržajna dana, učesnici su mogli da razgovaraju o aktuelnim projektima i aktivnostima arhivske i baštinske zajednice u okviru radionica i predavanja u Gradskoj biblioteci Juraj Šižgorić i Interpretacionom centru Katedrale Svetog Jakova.

Istovremeno, učesnici konferencije razgovarali su i o tome kako digitalna tehnologija omogućava čuvanje i očuvanje kulturnog nasleđa omogućavajući digitalno skladištenje informacija i dokumentacije. Online arhiviranje omogućava da informacije, dokumenti i fotografije koji pripadaju kulturnom nasleđu budu dostupni putem Interneta, čineći ih dostupnim svima.

Međutim, značaj digitalizacije nije ograničen samo na očuvanje kulturnog nasleđa. Učesnici konferencije su takođe razgovarali o tome kako digitalna tehnologija može doprineti obrazovanju ili drugim društveno korisnim sferama.

Nije slučajno što je sastanak organizovan u okviru projekta Creative Europe E-Routes, koji je inicijativa Evropske unije koja ima za cilj da spoji kulturni turizam i e-turizam. Projekat u osnovi ima za cilj da lokalitete i vrednosti evropskog kulturnog nasleđa učini dostupnim putem interneta, i na taj način promoviše razvoj evropske turističke industrije i očuvanje kulturne raznolikosti.

Projekat E-Routes podržava program Kreativna Evropa, kulturni program kreiran od strane Evropske komisije koji se fokusira na podršku i razvoj evropskih kulturnih i kreativnih industrija. Svrha programa Kreativna Evropa je očuvanje evropskog kulturnog nasleđa i kreativnosti i promovisanje dijaloga između evropskih kultura.

Partneri uključeni u projekat E-Routes uključuju mnoge turističke i kulturne institucije širom Evrope, uključujući muzeje, kulturne centre, festivale i turističke organizacije. Cilj projekta E-Routes je da se lokaliteti i vrednosti evropske kulturne baštine učine dostupnim putem interneta. Međutim, projekat E-Rutes se ne fokusira samo na kreiranje onlajn sadržaja, već pokriva i mnoge druge oblasti e-turizma, kao što je razvoj ruta i turističkih usluga vezanih za kulturno nasleđe.

Sledeća ICARUS konferencija biće održana u Holandiji, od 03-05.05.2023.  Na događaju u Mastrihtu, naš specijalista za digitalizaciju Daniel Bedo će održati prezentaciju o uspešnim digitalizacijskim projektima naše kompanije Tripont Heritage Protection Solutions.