Naše reference

Naši glavni projekti u 2019. i 2023. godini:

Razvoj i rad studija

 • Mađarski etnografski muzej: nabavka i montaža studijskih sistema za digitalizacija arhivske građe
 • Matica srpska: ugradnja opreme za digitalizaciju artefakata i knjiga
 • Nacionalni arhiv: reprografska oprema i razvoj reprografskog i fotografskog studija, izrada jedinstvenog stalka za digitalizaciju mapa
 • Književni muzej Petefi: postavljanje studija za digitalizaciju, nabavka fotografske i opreme za osvetljenje
 • SANU (Srpska akademija nauka i umetnosti): projektovanje sistema i izgradnja centra za digitalizaciju velikih razmera
 • Mađarski prirodnjački muzej: nabavka, instalacija i obuka radna stanica za digitalizaciju srednjeg formata
 • Nacionalna biblioteka Sečenji: nabavka opreme za digitalizaciju, obuka
 • Kuća tradicije: nabavka, instalacija i obuka radnih stanica za digitalizaciju ravnog formata

DIGITALIZACIJA

 • Mađarski nacionalni muzej: 250 staklenih negativa 18×24 i 3D model i replika Csornai Diademe
 • BME Biblioteka Građevinskog fakulteta: digitalizacija < 8000 crteža i skica

 • Biblioteka zbirke Keleti Mađarske akademije nauka: digitalizacija Aurela Štajnovih fotografija
 • Štampanje materijala za izložbu Mađari na Putu svile digitalizacija i kopiranje arapskih dokumenata 14. veka 
 • Fortepan: digitalizacija 150. god različitih negativa za grafike za postavku Narodne galerije
 • Vojnoistorijski muzej:digitalizacija velikih staklenih negativa
 • Digitalizacija zbirke Karoli Kincses
 • Digitalizacija opusa fotografa Janoša Ajferta
 • Digitalizacija opusa fotografa Lasla Lugošija
 • Etnografski muzej: očuvanje digitalizacija negativa
 • Narodni muzej i Institut za pozorište: očuvanje digitalizacije negativa (u toku)
 • Fondacija Otto Habsburg: pilot projekat, testiranje i digitalizacija materijala za prikaz
 • Fondacija Andrassi Giula: pilot projekat, testiranje digitalizacije, prikaz negativa materijala
 • Mađarski nacionalni arhiv: digitalizacija diploma i multispektralnih snimaka
 • Zbirka Radai Kalvinističke biskupije Dunamellek: digitalizacija gravura i grafika za tomove sa jednom kopijom
 • Digitalizacija filmske arhive Tamaša Revesa
 • Istorijski muzej Budimpešte – Muzej Kiscell: digitalizacija staklenih negativa