Phase One

Multispektralna ispitivanja

Multispektralna ispitivanja

Tripont / Digital Emporium, kao PhaseOne centar u istočnoj Evropi, razvija Laboratoriju za digitalizaciju kulturnog nasleđa i centar za obuku od 2018. Kompanija je ranije ove godine nabavila multispektralni sistem.

PhaseOne Rainbov sistem je multispektralna tehnologija snimanja koju je omogućio novi sistem kamera.

Suština tehnologije je da prikaže informacije nevidljive ljudskom oku korišćenjem svetlosti u različitim svetlosnim opsezima i odgovarajućim filterima.

 

 

Multispektralna ispitivanja

Tokom testa, snima se osam slika u različitim svetlosnim opsezima.

 

 • VIS – visible-reflected

 • IRR – infrared-reflected

 • IRRFC – infrared-reflected false color
  (False-color display means that we represent a bandwidth different from the red, green, and blue components that make up and display the display image, allowing us to visualize wavelengths invisible to the human eye.)

 • UVRFC – ultraviolet-reflected false color

 • UVL – ultraviolet-induced visible luminescence

 • UVR – ultraviolet-reflected

 • UVIL – UV light with IR pass filter

 • VIL – visible-induced infrared luminescence

Multispektralne analize se mogu koristiti

 • Ispitivanje originalnosti umetničkih dela i slika
 • Proučavanje metoda slikara
 • Istraživanja istorije umetnosti
 • Prikazivanje transkripta
 • Prikaz izgrebanih rukopisa vidljivim
 • Krivične istrage
 • Kriminalističke istrage