Naši specijalisti

Daniel Bedo
Phase One specijalista
E-mail:
daniel.bedo@tripont.hu
Broj telefona:
+36 30 740 44 88

Kao nacionalni predstavnik Phase One sistema, radim na efikasnoj organizaciji procesa digitalizacije. Privilegija je raditi sa najboljim skupom alata za digitalizaciju na svetu.

Gabor Klinger
Specijalista za razvoj digitalnih sadržaja
E-mail:
klinger.gabor@tripont.hu
Broj telefona:
+36 30 462 23 40

Kao specijalista za razvoj digitalnog sadržaja, radim na proširenju digitalne biblioteke i galerije na mreži kako bi naša intelektualna dobra i kulturno nasleđe postali šire poznati kroz sistem isporuke digitalnog sadržaja. Naše nasleđe je most između naše prošlosti i naše sadašnjosti.

Contact us

12 + 10 =

Contact us:

+36 30 740 44 88

info@digitalizalas.eu

1131 Budapest,
Reitter Ferenc utca
132/B.