SLUŽBY

Neustále vyvíjame našu sadu nástrojov a vždy a
používame najmodernejšie a inovatívne nástroje

DIGITALIZÁCIA DOKUMENTOV A UMELENIA

S kamerovými systémami Phase One – iXG 100 MP, iXH 150 MP, XF IQ3 100 MP trichromatický alebo IQ4 150 MP zadný – poskytujeme najvyššiu úroveň digitalizačných služieb v našom štúdiu alebo na mieste. Obrovské rozlíšenie, výnimočne široký dynamický rozsah a dokonalá reprodukcia farieb našich kamier nám umožňujú robiť výskumne nenáročné záznamy umeleckých predmetov, ktoré sú detailnejšie než kedykoľvek predtým, prevyšujúc schopnosti vnímania oka, či už ide o negatív z rozkvetu. fotografie, stovky rokov stará socha alebo obraz s nebývalou hodnotou.

MULTISPEKTRÁLNE ŠTÚDIE

S naším systémom Phase One Rainbow realizujeme výskumné a priemyselné úlohy v mnohých oblastiach použitia v spolupráci s univerzitami, výskumnými centrami a našimi trhovými partnermi.

Multispektrális vizsgálatok

Phase One Rainbow rendszerünkkel kutatási és ipari feladatokat végzünk számos felhasználási területen egyetemek, kutatóhelyek és piaci partnereink közreműködésével.

DIGITALIZÁCIA KNIHY

S pomocou nášho vysokovýkonného Treventus ScanRobot digitalizujeme zviazané súbory rýchlo a presne vo výstupnom formáte, ktorý vyhovuje potrebám používateľa.

Heritazs – TARTALOMSZOLGÁLTATÁS

A Heritázs elektronikus könyvtár, archívum és publikációs rendszer az egyik legkorszerűbb search/view motort használja, amely alkalmas titkos és nyilvános dokumentumok, könyvek, képek és más multimédia fájlok kezelésére, megjelenítésére, kutatására, megosztására, publikálására, sőt a programból közvetlen értékesítés is lehetséges. Tájékozódjon a szolgáltatás típusairól ás vonatkozó árainkról itt.

HERITAZS – OBSAHOVÁ SLUŽBA

Elektronická knižnica, archív a publikačný systém Heritázs využíva jeden z najmodernejších vyhľadávacích/prezeracích nástrojov, ktorý je vhodný na správu, zobrazovanie, skúmanie, zdieľanie a publikovanie tajných a verejných dokumentov, kníh, obrázkov a iných multimediálnych súborov a dokonca aj na priamy predaj. sú možné z programu. Tu nájdete informácie o typoch služieb a našich príslušných cenách.

DIGITALIZÁCIA – PRE SÚKROMNÝCH JEDNOTLIVCOV

Čakáme na digitalizáciu rodinného materiálu súkromných osôb! Robíme kvalitnú digitalizačnú prácu nielen pre múzeá a knižnice. Zaoberáme sa aj šetrením hodnoty. Rodinné dedičstvo je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, rovnako ako naše národné poklady. Chceli by ste digitalizovať svoje rodinné fotografie a vytvoriť si vlastný digitálny archív.

Digitalizálás – MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA

Digitalizálásra várjuk magánszemélyek családi anyagát! Nem csak múzeumok, könyvtárak számára végzünk magas minőségű digitalizálási munkákat. Értékmentéssel is foglalkozunk. A  családi hagyatékok kulturális örökségünk részét képezik,úgy mint nezmeti kincseink. Szeretné családi fotóit digitalizáltatni, saját digitális archívumát létrehozni. Keresse szolgáltatásunkat!

OD ANALÓGOVÉHO K DIGITÁLU

Cenník služieb

ODBORNÁ ČINNOSŤ, SYSTÉM NÁVRH A VYKONÁVANIE

Po zhodnotení potrieb posúdime technológiu, ktorú v súčasnosti naši zákazníci používajú a spoločne vyvinieme najvhodnejšiu stratégiu pre akýkoľvek potrebný vývoj. Nami dodávané riešenia osobne inštalujeme a kontrolujeme kompatibilitu našich systémov s predtým používanými pracovnými procesmi. Vieme poskytnúť aj riešenia pre správu a ukladanie obrovského množstva dát generovaných počas digitalizácie, ako aj pre výstavbu serverových či cloudových služieb v rámci našej skupiny spoločností.

Tieto služby, ktoré sú v Maďarsku jedinečné, umožňujú prístup k najmodernejšej technike inštitúciám, súkromným zbierkam a spoločnostiam, ktoré nemajú prostriedky na zakúpenie vlastného systému alebo chcú technológiu otestovať s vlastnými materiálmi pred nákup (“Pilotné projekty”). Široká škála nástrojov, ktoré máme k dispozícii, nám umožňuje uspokojiť všetky potreby od supermakro sortimentu až po dokumentáciu stavu budov, od úloh fotogrametrie až po vedecké letecké snímkovanie. Navyše túto službu vieme poskytnúť za veľmi priaznivú cenu vzhľadom na efektivitu zariadení.