Phase One P3 PayLoad

Priemyselné, letecké riešenia

Priemyselné a letecké snímkovanie

Od roku 2018 Tripont ako východoeurópske centrum Phase One pokračuje v rozvoji laboratória a školiaceho centra na digitalizáciu kultúrneho dedičstva. Phase One Maďarsko dosiahlo ďalší míľnik.

 

Najnovší letecký kamerový systém dánskej spoločnosti, P3 Payload. Zariadenia dánskej spoločnosti, známej svojimi stredoformátovými kamerami, rýchlo nasledujú rozvíjajúci sa a meniaci sa trh priemyselného a leteckého zobrazovania.

 

 

Použiteľnosť

Phase One P3 PayLoad je skvelé na použitie v nasledujúcich oblastiach.

 

  • prieskum priemyselných areálov
  • prieskum poľnohospodárskej pôdy

    preskúmať mosty

  • na testovanie elektrických vodičov

  • na vývoj kartografických aplikácií

  • na kontrolu solárnych panelov a rádiových veží

  • stavebné práce

  • na letecké snímkovanie archeologických vykopávok

 

Naše referencie:

Matyášov kostol – 3D model budovy

Púštny kostol Somogyvámos