Megújult és digitális archívummal bővült a Habsburg Ottó Alapítvány honlapja

2023. 10. 17. | Articles, Cikk, Egyéb, Esemény, Hírek

Habsburg Ottó emlékezetének megőrzéséről a Magyar Országgyűlés a 2016. évi XCIX. törvény elfogadásával döntött. Ezt kormányhatározat követte, amely előírta az egykori trónörökös és európai parlamenti képviselő nevét viselő alapítvány létrehozását. A több mint száz folyó-méternyi iratot, tizenegyezer könyvet és harmincezer fényképet tartalmazó hagyaték 2018 őszén érkezett Magyarországra. Az Alapítvány elsődleges küldetése – a levéltári anyagok feldolgozása, digitalizálása és hozzáférhetővé tétele – ekkor vette kezdetét, és ez a munka a kívánt tudományos akríbiával, egyúttal a vonatkozó szabályoknak megfelelően azóta is folyik.

Még tavaly novemberben, a 700 archiváló konténernyi anyag egy részét, – amely kiemelt figyelmet és szakértelmet kívánt, – csapatunk a Phase One iXH 150 MP reprográf rendszerével felvételezte, hogy a lehető legjobb minőségben kerüljenek digitalizálásra.

© Habsburg Ottó Alapítvány –Tripont Foto Video Kft.

2023 elején, a digitalizált anyagok egy új online platformon, a nagyközönség számára is elérhetővé váltak. Ez a rendszer a Tripont és az osztrák Treventus közös fejlesztése, amelyet az Alapítvány igényire és a honlap megjelenéséhez igazítottunk.

Az Alapítvány munkáját szélesebb körben prezentálandó, honlapjuk is felhasználóbarátabb lett: a gyűjtemény felülete áttekinthetőbbé vált, és világosan elkülönülő aloldalt kaptak a különböző típusú egységek:

  • levéltár menüpont alatt tették elérhetővé a Habsburg Ottó Gyűjtemény (fond) történetét, néhányat Habsburg Ottó 1988 és 2011 közötti magyar vonatkozású levelezéséből és levelezőpartnereinek listáját, valamint az évtizedeken át (1952–2007) készített több folyóméternyi géppel írt, külpolitikai helyzetjelentéseket, amelyek a világ minden tájára vonatkozó információkat, elemzéseket tartalmaznak. Az egyes levéltári elemek között az archívum online felületén is külön mappákban böngészhetünk.
  • Könyvtárukban Habsburg Ottó könyv-, hírlap- és cikkgyűjteményét őrzik, amely felöleli névadójuk több évtizedes közéleti pályájának nyomtatásban megjelent írásait, a munkájához használt szakirodalom egy részét, a tisztelőitől és barátaitól kapott ajándékköteteket, a különféle szervezeteknél betöltött tisztségeinél fogva számára küldött hírleveleket, dokumentációt. Időszaki kiadványaik körét a személyéhez köthető sajtótermékek alkotják, cikkeit ezekben, vagy cikk-kivágatok formájában találhatjuk meg. Jelenleg a Magyar Hírlap, az Új Európa és a Vorarlberger Nachrichten című lapokban megjelent írások között kereshetünk.
  • fotó- és audiovizuális gyűjtemény menüpont alatt fényképeikről nyerhetnek információt, és nézhetnek meg több tucat fotográfiát Habsburg Ottó életéből. Emellett a lejátszási listájukon szereplő videófelvételeket is megtekinthetik.
  • Végül – de korántsem utolsósorban – saját ikont kapott az archívumban való keresés, elősegítve az adatbázisaikban végzett hatékony és gyors kutatást.

A Habsburg Ottó Alapítvány a jövőben is folytatja célkitűzését, hogy gyűjteményéből – az egyre növekvő, online elérhető adatbázis segítségével – hozzáférést biztosítson Habsburg Ottó levelezéséhez, fotóihoz és írásaihoz.