Matica Srpska – A jövőnek megőrizve

2021. 08. 03. | Egyéb, Esemény, Technológia

A Tripont mint a régió vezető stúdiófejlesztési, üzemeltetési cégcsoportja, és a Phase One kelet-európai központja, a szerb nemzeti könyvtár, a Matica Srpska számára műtárgy – és könyvdigitalizáló eszközök telepítését, Phase One oktatást adott a könyvtár alkalmazottjai számára.

A Matica Srpska, Szerb Nemzeti Könyvtár, a 19. század közepétől az egyik legfontosabb kulturális intézmény Szerbiában, Phase One kamerarendszert vásárolt, annak érdekében, hogy analóg értékeit megőrizze és digitálisan, nemzetközi szinten publikálni tudja. Így még egy tudományos intézmény tudhatja magáénak a ma ismert legmodernebb kulturális örökség digitalizálási technológiát.

A 195 éves Matica Srpskat, Jovan Hadzic jogász, szerb kereskedők adományaiból alapította 1826-ban Pesten.  A Matica az első években könyvkiadóként működött, majd az 1830-as évek végén tudós társasággá igyekeztek alakítani az intézményt. Az 1848 – 1849-es szabadságharcot követően a szerbek kulturális súlypontja Újvidék lett, így felmerült a Matica Pestről való átköltöztetése, erre 1864-ben került sor. A Maticát Novi Sad-ba költöztették, ezzel párhuzamosan  működési köre is bővült  könyvtári funkciót is kapott.

A szerb nemzeti könyvtár rendelkezik a világ legnagyobb régi és ritka könyv gyűjteményével. 1948 óta pedig köteles példányra kiterjedő gyűjtőköre is van.

A könyvtárnak több mint 4.000.000 kiadványa létezik szerbül és 109 másik nyelven, emellett 320 nemzetközi intézménnyel ápol szoros kapcsolatot, és teszi lehetővé a könyvek és folyóiratok kölcsönzését. A könyvtár központja 1948 óta Vojvodiban van. Ez a centruma a világhírű, tudományos folyóiratban magas idézettséggel rendelkező kutatók számára. A könyvtár hét olvasóteremmel rendelkezik, melyekben évente közel 5000 látogató fordul meg.

A könyvtár magas szintű szolgáltatást nyújt mindazok számára, akik elköteleződtek a tudomány oltárán, ebből kifolyólag számos igényt ki kell elégítenie a szerb nemzeti könyvtárnak. A könyvtár állományát minden felnőtt korban lévő szerb, illetve külföldi állampolgár használhatja, azzal a feltétellel, hogy elfogadja a könyvtár alapszabályzatát. A Matica Srpska aktívan részt vesz nemzetközi együttműködésekben többek között tagja az IFLA-nak (International Federation of Libraries and Library Associations) vagy a FID-nek (International Federation for Documentation).

A könyvtáron belül a Kiadványvédelmi és Digitális Osztály foglalkozik a könyvtári és levéltári anyagok állagvédelmével és restaurálásával. A könyvtár annak érdekében hozta létre a Digitalizálási osztályt, hogy a ritka kéziratokat, régi könyveket és periodikákat különböző eljárásokkal digitálisan elérhetővé tegyék az utókor számára. A digitalizálás 2006 óta folyamatosan zajlik az intézményben. A digitalizált anyagok szelekciója az adott kötet unikalitása, értéke, teljessége, használhatósága szerint történik. A digitalizálás során elsőbbséget élveznek a Matica Srpska ciril betűvel írt kéziratos könyvei, és a régi és ritka könyvek katalógusában szereplő kiadványok, továbbá a könyvtár saját kiadványai. A könyvtár célja, hogy a publikum számára egy minél teljesebb digitális archívumot hozzon létre.

A Matica Srpska Digitalizációs Osztálya jelenleg három embert foglalkoztat, akik Nikon D800 E-vel végezték a munkálatokat. A Matica Srpska Könyvtár igényeinek megfelelően a Digitalizálási Osztály a digitalizálási munkák kiterjesztését és korszerűsítését tervezi. Több okból kifolyólag döntöttek a SANU Digitalizációs Központ és az Audiovizuális Archívumában alkalmazott megoldásai mellett, amelyeket konzerválási és restaurációs eszközökkel és módszerekkel egészítettek ki. Ez a digitalizálási technológia és eljárási mód lehetővé tenné a digitalizált anyagok gyorsabb és egyszerűbb digitalizálását és megőrzését, mi több, az adatok cseréjét, sőt hosszútávon ez módszer a kulturális javak digitalizálási eljárásának szabványát alakítaná ki.

A Matica Srpska Kiadványvédelmi és Digitalizálási Osztálya megvásárolta a Phase One IXG 100 kamerarendszert. Emellett a könyvtár az utómunkák megfelelő minőségű elvégzésére beszerezte a Capture One CH szoftverét, számítógépeket, új reprográfiai asztallal, digitalizáló állványokkal, könyvbölcsővel, szín kalibrációs targetekkel, világítástechnikai led panelekkel, fénymérővel és spektrométerrel gyarapodtak.

Idén májusban a könyvtár digitalizáló munkatársai a Tripont által szervezett Phase One képzésen vettek részt, amely során megtanulták az eszköz és a szoftver megfelelő használatát. A szerb állam az intézménytől azt várja el, hogy a digitalizálást, a korábbihoz képest magasabb szintre emeli az országban, és a Phase One kamerarendszer hatékonyságának és magas szintű minőségének köszönhetően nem kell újból megismételni az anyagok digitalizálást.

Sajnálatos módon a világjárvány hatással volt a digitalizációs munkálatokra is, ezért a Matrica Srpska Digitalizációs Osztályán az újonnan kialakított munkaállomásokat még nem üzemelték be. Folyamatos diskurzus folyik arról, hogy erre mikor kerülhet sor. A Matica Srpska Könyvtár gyűjteménye óriási, ezért a digitalizálási munkákat úgy tervezik elkezdeni, hogy kijelölik a fő prioritási pontokat. Nagy hangsúlyt fektetnek a felvételek minőségére, vagyis a digitalizáló operátorok nem a felvételek mennyiségét tartják fontosnak, hanem a digitalizált anyag minőségét tekintik elsőszámú prioritásnak. A Matica Srpskában zajló digitalizálási munkálatok folyamatosan zajlik az elkövetkezendő időszakban is.